Történelem

A történelmi múlt

A csábító utazási ajánlatok közben vessünk egy kis pillantást Ciprus történelmi múltjára is, amely 10500 évvel régebbre nyúlik vissza.

Állandó katonai és politikai ellentétek jellemezték, mivel stratégiailag fontos hely volt a közeli hatalmak számára. Már Kr. e. 10-11. században lakott terület volt. Itt találták az első nyomát a macska és az ember kapcsolatának, mivel egy sírba temetve találtak egy embert és egy macskát. A sziget őslakói a mai Sziria és Palesztina felől jöttek hajókkal és telepedtek le. Később asszír és egyiptomi megszállás alá került a sziget. Kr. e. 545-ben a perzsák lettek Ciprus urai. Az ő hatalmukat sokáig nem sikerült megtörni, majd Kr. e. 332-ben Nagy Sándor vezetésével ez is sikerült.

Azonban az ő korai halálát követően a birodalom két részre oszlott, és Ciprust a ptolemaidák foglalták el. A királyságok megszűntek. Hosszú ideig, pontosan Kr. e. 58-ig senkinek nem sikerült a fennhatósága alá vonni, amikor a Római Köztársaságnak sikerült. Ők pompás villákat építettek, ápolták Aphrodité-kultuszát, amiről már korábban közismert lett a sziget. Innen a sok kulturális örökség, illetve a zsidó vallás. Itt alakult meg az első keresztény egyház Kr. u. 45-ben, a ciprusi ortodox egyház. A Római Birodalom kétfelé szakadása után 800 évig a bizánciak fennhatósága alá került Ciprus. 1191-ben Oroszlánszívű Richárd (aki itt kötött házasságot) foglalta el a szigetet, majd ő hamarosan továbbadta Lusignani Guidónak, aki létrehozta a Ciprusi Királyságot.